AK Mgr. Jan Lehovec

O nás

Mgr. Jan Lehovec vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v letech 2000-2005. V advokacii působí nepřetržitě od roku 2005 do současnosti. Zkušenosti získával v renomovaných českých advokátních kancelářích, a to nejdříve v advokátní kanceláři Mikš a Suk (v letech 2005-2006) a následně od roku 2006 v advokátní kanceláři Rakovský & Partners, v.o.s. Advokátní zkoušku složil Mgr. Jan Lehovec v prosinci 2008 s prospěchem výtečně a od ledna 2009 je zapsán jako advokát v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

V průběhu své profesní dráhy Mgr. Jan Lehovec získal zkušenosti v řadě právních odvětví. Ty mu umožňují poskytovat komplexní právní služby jak podnikatelům včetně velkých obchodních společností, tak nepodnikatelské klientele. Mezi specializace Mgr. Jana Lehovce patří mimo jiné zastupování před soudy a správními orgány, exekuční a insolvenční právo a také smluvní agenda. V oblasti procesního práva publikuje Mgr. Jan Lehovec také v odborném tisku. Více o specializaci Mgr. Jana Lehovce a jeho zkušenostech se dozvíte zde.

Právní služby Mgr. Jan Lehovec poskytuje v českém a anglickém jazyce, hovoří částečně také německy.

Při výkonu advokacie Mgr. Jan Lehovec spojuje tradiční hodnoty advokacie s progresivními postupy a řešeními. Zásadní důraz klade na vysokou kvalitu poskytovaných právních služeb. Ta je vždy spojena s individuálním přístupem ke klientovi a snahou o maximální spolupráci mezi advokátem a klientem. Její součástí je poskytnout klientovi dostatečné a přesné informace o právní věci, které se pomoc advokáta týká. Na ty má klient ve vztahu k advokátovi právo. Spolupráce mezi advokátem a klientem by měla směřovat k nastolení vztahu vzájemné důvěry.

S výše uvedeným souvisí i problematika odměňování. Podle přesvědčení Mgr. Jana Lehovce by klient vždy měl mít předem představu o předpokládané finanční náročnosti poskytovaných právních služeb. Proto by s klientem měl advokát vždy předem projednat a dohodnout otázku účtování poskytnutých právních služeb. Samozřejmostí je uzavřít na základě žádosti klienta řádnou písemnou smlouvu. Více k problematice odměňování advokáta zde.

Mgr. Jan Lehovec je přesvědčen o tom, že v současném stále složitějším právním světě je v určitých případech nezbytná užší specializace a spolupráce více právních a případně i jiných specialistů. Proto advokátní kancelář spolupracuje hned s několika odlišně profilovanými zkušenými advokáty, s notářskou kanceláří a s exekutorským úřadem. V případě potřeby je možné zabezpečit i služby kvalifikovaných odhadců či soudního překladatele.

V případě jakýchkoliv dotazů Vám rádi poskytneme bližší informace. Kontakty jsou k dispozici zde.