AK Mgr. Jan Lehovec

ODMĚNA

Podle našeho přesvědčení by klient vždy měl mít předem představu o předpokládané finanční náročnosti poskytovaných právních služeb. Proto by s klientem měl advokát vždy předem projednat a dohodnout otázku účtování poskytnuté právní pomoci. Na základě dohody může být odměna advokáta za poskytované právní služby sjednána v těchto základních formách:

Pro všechny formy odměňování u nás platí, že při zahájení spolupráce advokát poskytne klientovi odhad nákladů, které si právní služba může vyžádat. Pokud se v průběhu poskytování právních služeb tento odhad změní, je klient vždy informován a je s ním projednán další postup ve věci. Provedení nákladných či mimořádných úkonů právní služby je s klientem předem konzultováno. Právní služby jsou klientovy účtovány v dohodnutém intervalu, přičemž je klientovi spolu s řádným daňovým dokladem poskytnut také detailní rozpis uskutečněných výkonů. Spolu s odměnou jsou účtovány výdaje účelně vynaložené spolu s právními službami (např. jízdné, soudní poplatky, etc.) a také DPH.