AK Mgr. Jan Lehovec

Specializace

V rámci výkonu své advokátní praxe měl Mgr. Jan Lehovec možnost zastupovat široké spektrum klientů od fyzických osob, přes střední podnikatele, až po významné mezinárodní společnosti, subjekty státní správy a samosprávy. Účastnil se přitom také na projektech a soudních sporech, které s ohledem na jejich rozsah a složitost řešily týmy advokátů, případně i více spolupracujících advokátních kanceláří.

V souvislosti s tím měl Mgr. Jan Lehovec příležitost získat praktické zkušenosti v různých právních odvětvích. Proto je v současnosti připraven kvalifikovaně poskytovat právní služby v řadě právních oborů. V dnešním stále složitějším právním světě není nicméně podle našeho přesvědčení možné poskytovat prvotřídní služby ve všech právních odvětvích. Proto v některých oblastech advokátní kancelář spolupracuje s jinak profilovanými kolegy tak, aby klient měl pokud možno vždy přístup ke kvalitnímu specialistovi se zkušenostmi v dané věci.

OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A PRACOVNÍ HMOTNÉ PRÁVO

Mgr. Jana Lehovec se ve své praxi zaměřuje především na soukromé právo, ať už jde o právo obchodní, občanské nebo pracovní. Advokátní kancelář Mgr. Jana Lehovce je připravena poskytovat komplexní servis v této právní oblasti, pod kterou spadá například:

CIVILNÍ PRÁVO PROCESNÍ

Jednou z předních specializací naší advokátní kanceláře je také soukromé procesní právo. Zde můžeme nabídnout zkušenosti zejména v následujících oblastech:

VEŘEJNÉ PRÁVO, PRÁVO SPRÁVNÍ A TRESTNÍ

V oblasti veřejného práva máme zkušenosti a zabýváme se především následujícími obory:

Naše advokátní kancelář Vám ráda bude asistovat i v dalších oborech práva. V případě potřeby Vám rádi doporučíme příslušného specialistu.